Välkommen till Göta kanals Mediebank

Göta kanals mediebank

Bilderna är fria att användas av media och organisationer för artiklar eller i syfte att sprida varumärket Göta kanal i sammanhang som har en tydlig koppling till destinationen Göta kanal. 

Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte eller för att sprida information om produkter eller tjänster som inte är kopplade till destinationen Göta kanal. Inte heller får de användas till produkter som avser säljas i kommersiellt syfte, så som affischer, vykort och dylikt. 

Bilderna får inte heller utan tillstånd beskäras eller manipuleras på ett sådant sätt att helhetskänslan försvinner och/eller varumärket Göta kanal tar skada. 

Är fotografens namn angivet i filinformationen skall detta anges så nära bilden som möjligt vid användning. 

För publicering i exempelvis böcker med koppling till Göta kanal, kontakta info@gotakanal för särskilt publiceringstillstånd. 

Vid frågor:
kontakta AB Göta kanalbolag på info@gotakanal.se eller 0141-20 20 50. 

Flygfoto Norrkvarn